#

KJF Biuro Ubezpieczeń

Serwis dla dealerów - Pomoc

Aby zainstalować program KJF_Dealer na komputerze należy wykonać poniższe czynności.

1. Zalogować się do systemu operacyjnego z prawami administratora.
2. Pobrać pakiet instalacyjny ze strony WWW: http://systemy.kjf.pl/pliki/kjf_polisa/KJF_Dealer_Setup.exe
3. Po zapisaniu pliku na dysku należy go uruchomić.
4. Pozostawiamy wszystkie parametry domyślnie ustawione. Jeśli istnieje potrzeba, można zmienić domyślny katalog, w którym jest instalowany program (C:\Program Files\KJF\).
5. Jeśli program KJF_Dealer miałby być zainstalowany na kilku stanowiskach to baza danych powinna się znajdować na jednym komputerze a pozostałe stanowiska powinny łączyć się z bazą zainstalowaną na tym komputerze - w tym przypadku na komputerze działąjącym jako serwer wybieramy "Instalacja pełna".
Aby zainstalować na komputerze jedynie sam program KJF_Dealer - bez serwera bazodanowego - w oknie instalatora z wyborem komponentów, które mają być zainstalowane wybieramy "Instalacja podstawowa".
6. Nadanie pełnych praw użytkownikom do katalogu C:\Program Files\KJF
7. Następnie udostępniamy komunikację aplikacji KJF_Dealer.exe z zewnętrznymi serwerami na portach HTTP, HTTPS i 3050 (ewentualne dodanie wyjątków w firewall).
8. Uruchamiamy program KJF_Dealer.
9. Przy pierwszym uruchomieniu program spyta o numer agenta i o kod aktywujący, który zostanie podany przez pracownika KJF Biuro Ubezpieczeń. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.
10. Logujemy się pierwszy raz do programu na użytkownika "SYSDBA" z domyślnym hasłem "masterkey".
11. Po aktualizacji oprogramowania i poprawnej certyfikacji zamykamy program.
12. Następnie logujemy się na "normalnego" pracownika (login i hasło pracownik otrzymuje od KJF Biuro Ubezpieczeń - telefon: +48618313120 lub +48618313143). W tym momencie program jest już gotowy do użycia. Pracę z programem najlepiej rozpocząć od pobrania nowej puli bloczków polis. Wybieramy z menu Bazy danych->Polisy i następnie przycisk "Import nowego bloczka PSK". Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie z Centrali KJF zostanie pobrany bloczek oraz zostanie wydrukowane odpowiednie potwierdzenie.
13. Proszę zapoznać się z zagadnieniem 4. Modyfikacja w konfiguracji przywracania systemu w MS Windows XP.

KJF Biuro Ubezpieczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykonania powyższych czynności.

Program KJF Dealer może pracować jednocześnie na kilku stanowiskach łącząc się z jedną bazą danych. Aby zainstalować program na dodatkowym komputerze należy wykonać poniższe czynności:

Czynności, które należy wykonać na "nowym" komputerze:

1. Zalogowanie się do systemu operacyjnego z prawami administratora.
2. Zainstalowanie TYLKO KLIENTA InterBase 6.02, który znajduje się na Państwa płycie "KJF Polisa" lub na naszym serwerze FTP.
3. Wykonanie kopii na CD lub do katalogu na nowym komputerze:
   - katalogu C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer,
   - UWAGA!!! NIE kopiujemy katalogu C:\Program Files\KJF\Bazy danych !!!
4. Nadanie pełnych praw użytkownikom do katalogu C:\Program Files\KJF
5. Sprawdzenie, czy w skopiowanym pliku z ustawieniemi konfiguracyjnymi
(C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer\KJF_Dealer.ini) wskazano poprawna scieżkę do bazy danych:

 • Otwieramy plik C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer\KJF_Dealer.ini w notatniku
 • Odszukujemy sekcję [BazaDanych]
 • Sprawdzamy wpisaną w wierszu "plik=..." lokalizację bazy danych:
  - jeśli wpis wygląda następująco: "plik=C:\Program Files\....."
  to należy dodać do niego nazwę lub IP komputera, na którym ZNAJDUJE SIĘ baza danych oraz znak ":"
  np. "plik=KOMPUTER1:C:\Program Files\.....","plik=192.168.0.104:C:\Program Files\....." itp.
  - jeśli wpis z lokalizacją bazy danych posiada już nazwę bądź adres IP komputera, na którym znajduje się baza to zostawiamy go bez zmian
 • Zapisujemy zmiany wprowadzone w pliku "KJF_Dealer.ini"

6. Utworzenie skrótu na pulpicie do pliku C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer\KJF_Dealer.exe
7. Testowe uruchomienie programu KJF Dealer na dodatkowym komputerze.
8. Proszę zapoznać się z zagadnieniem 4. Modyfikacja w konfiguracji przywracania systemu w MS Windows XP.
9. Proszę pamiętać o odblokowaniu portu 3050 (InterBase) na firewall.

KJF Biuro Ubezpieczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykonania powyższych czynności.

Czynności, które należy wykonać na "starym" komputerze:

1. Zalogować się do systemu operacyjnego z prawami administratora.
2. W Panelu Sterowania uruchomić "InterBase Manager".
3. Jeśli status serwera jest "The InterBase Server is currently Running" proszę nacisnąć przycisk "Stop". Po naciśnięciu "Stop" powinnien pojawić się napis "The InterBase Server is currently Stopped". Zamykamy okno "InterBase Manager".
4. Następnie kopiujemy na CD lub do katalogu na nowym komputerze:
   - katalog C:\Program Files\KJF
   - katalog C:\Program Files\Borland\InterBase\Udf
   - plik C:\Program Files\Borland\InterBase\isc4.gdb"

Uwaga !!! Proszę nie uruchamiać KJF Dealer na "starym komputerze" do momentu wykonania wszystkich punktów tej instrukcji !!!

Czynności, które należy wykonać na "nowym" komputerze:

5. Zalogować się do systemu operacyjnego z prawami administratora.
6. Zainstalować InterBase 6.02, który znajduje się na Państwa płycie "KJF Polisa" lub na naszym serwerze FTP.
7. W Panelu Sterowania zatrzymać nowy serwer Interbase (tak jak w pkt. 3).
8. Skopiować zarchiwizowane ze "starego" komputera katalogi i pliki z pkt. 4 do identycznych lokalizacji na "nowym" komputerze.
9. Nadać pełne prawa użytkownikom do katalogu C:\Program Files\KJF
10. W Panelu Sterowania uruchomić nowy serwer Interbase (przycisk "Start")
11. W notatniku zmienić nazwę starego komputera na nazwę nowego komputera w plikach:
   - C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer\kjf_dealer.ini
12. Proszę utworzyć skróty na pulpicie do:
   - C:\Program Files\KJF\KJF_Dealer\kjf_dealer.exe
13. Proszę uruchomić program KJF Dealer i certyfikować się. Jeżeli certyfikacja przebiegła poprawnie, to proszę usunąć bazę na "starym" komputerze.
14. Jeżeli "stary" komputer ma łączyć się z bazą na "nowym" komputerze, to należy wykonać punkt 11 także na starym komputerze.
15. Proszę zapoznać się z zagadnieniem 4. Modyfikacja w konfiguracji przywracania systemu w MS Windows XP.
16. Proszę pamiętać o odblokowaniu portu 3050 (InterBase) na firewall.

KJF Biuro Ubezpieczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykonania powyższych czynności.

Windows XP ma bardzo przydatną usługę "przywracanie systemu". Niestety Microsoft domyślnie dodał przywracanie plików o rozszerzeniu gdb. Powoduje to spowolnienie pierwszego uruchomienia KJF Dealer w Windows XP oraz ZNISZCZENIE bazy danych poprzez przywrócenie jej do stanu sprzed np. kilku miesięcy. Na komputerach kilku dealerów zdarzyło się już, iż po uszkodzeniu systemu wybrali "przywracanie systemu" i stan bazy cofnął się np. do sierpnia 2004. Taka baza jest automatycznie odrzucana przez program KJF Dealer.

Rozwiązanie:
1. Prawym klawiszem myszki klikamy na "Mój komputer" i wybieramy "Właściwości".
2. Wybieramy zakładkę "Przywracanie systemu" i zaznaczamy "Wyłącz Przywracanie systemu".
3. Naciskamy "OK".
4. Na dysku C: wchodzimy do katalogu Windows\system32, a w nim do katalogu Restore.
5. W tym katalogu w menu wybieramy Narzędzia -> Opcje folderów i wybieramy zakładę "Widok".
6. W ustawieniach zaawansowanych musi być odznaczone "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego".
7. w ustawieniach zaawansowanych musi być zaznaczone "Pokaż ukryte pliki i foldery".
8. Naciskamy "OK".
9. W katalogu Restore pokaże się nam plik "filelist.xml".
10. Prawym klawiszem klikamy na ten plik i "Właściwości".
11. Odznaczamy "Tylko do odczytu".
12. Naciskamy "OK".
13. Prawym klawiszem klikamy na ten plik i wybieramy "Edytuj".
14. Odnajdujemy linię "GDB" i usuwamy ją.
15. Zapisujemy plik.
16. Klikamy prawym klawiszem na plik i wybieramy "Właściwości"
17. Zaznaczamy "Tylko do odczytu".
18. Naciskamy "OK".
19. Prawym klawiszem myszki klikamy na "Mój komputer" i wybieramy "Właściwości".
20. Wybieramy zakładkę "Przywracanie systemu" i ODZNACZAMY "Wyłącz Przywracanie systemu".
21. Naciskamy "OK".
22. KJF Dealer nie powinien już pokazywać komunikatu o "przywracaniu systemu XP".

Zalecenia:
Operacje te powinien wykonać informatyk zajmujący się administrowaniem danego komputera.

KJF Biuro Ubezpieczeń nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykonania powyższych czynności.

Serwer
System operacyjny: min. Windows XP Home
Pamięć operacyjna: min. 512 MB, zalecane 1GB
Miejsce na dysku: 300MB + max. 100MB na rok
Na serwerze powinien zostać zainstalowany serwer baz danych Borland Interbase 6.0.2.0
Łączna szybkość procesorów: min. 600MHz zalecane 1GHZ

Stacja robocza
System operacyjny: min. Windows XP Home
Pamięć operacyjna: min. 256 MB, zalecane 512 MB
Miejsce na dysku: 300 MB
Na stacji roboczej powinien zostać zainstalowany klient serwera baz danych Borland Interbase 6.0.2.0
Łączna szybkość procesorów: min. 600MHz zalecane 1GHZ