#

18 stycznia 2010 roku w teatrze Miejskim w Gorzowie odbyło się podsumowanie roku 2009 przez prezydenta miasta pana Tadeusza Jędrzejczaka. KJF Broker również otrzymał zaproszenie do udziału w tej uroczystości. W trzyosobowym składzie (Jerzy Figlewski, Andrzej Silski i Krzysztof Szlachtowski) z prawdziwą przyjemnością obejrzeliśmy multimedialny spektakl, w którym główną rolę zagrało miasto Gorzów. Dla KJF Broker, od 1998 roku uczestnika życia gospodarczego tego miasta jest wielką satysfakcją obserwować w jakim tempie się rozwija. Skorzystaliśmy więc z okazji aby osobiście na ręce pana Prezydenta złożyć gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia i życzyć realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w następnych latach.