Skip to main content

Broker to Twój przewodnik po świecie ubezpieczeń

Obsługa brokerska to nic innego jak zajęcie się w sposób kompleksowy, w imieniu swojego klienta, jego sprawami ubezpieczeniowymi. Na rynku brokerskim spotykamy różne koncepcje jak ta usługa ma wyglądać. KJF Broker od początku swojej działalności funkcjonuje na rynku jako kancelaria brokerska, która przydziela do obsługi każdego klienta dedykowanego opiekuna. Osoba ta korzysta z zasobów firmy na każdym etapie współpracy, czyli: audytu, tworzenia programu ubezpieczeniowego, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcia polis i likwidacji szkód.

Klient jednak kontaktuje się zawsze ze swoim opiekunem przez co odpowiedzialność za wszelkie działania spoczywa na konkretnej osobie, co czyni współpracę bardziej efektywną i skuteczną. Ogromną zaletą tej koncepcji jest również fakt, iż opiekun dokładnie poznaje potrzeby swojego klienta i potrafi w bardzo szybki sposób znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Budowanie relacji na linii klient – opiekun uważamy za kluczowe dla obsługi brokerskiej.

Zamówienia publiczne

Likwidacja szkód

Systemy

informatyczne

Platforma Brokerska

Narzędzie dające możliwość monitorowania spraw ubezpieczeniowych u Klienta. Dostęp do platformy mogą otrzymać upoważnieni pracownicy w ramach prowadzonej obsługi brokerskiej. Platforma umożliwia podgląd zawartych polis, terminów płatności składek, a także zgłaszanie oraz monitorowanie procesu likwidacji szkód.

Rejestr zdarzeń niepożądanych dla szpitali

Narzędzie elektroniczne dedykowane dla szpitali, ułatwiające monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Rejestr umożliwia elektroniczną obsługę zdarzeń niepożądanych, a także bieżące monitorowanie oraz generowanie analiz i raportów zdarzeń, które wystąpiły w określonym czasie.

Zapraszamy do kontaktu