Skip to main content

Szkolenia

Świat ubezpieczeń podlega ciągłym zmianom. Nowe produkty, ryzyka, zagrożenia, a także nowelizacje ustaw i przepisów prawa wymagają od brokera stałego monitorowania sytuacji na rynku. Uważamy, że oprócz zapewnienia naszym klientom pełnej i pewnej ochrony ubezpieczeniowej, naszym obowiązkiem jest również edukacja. KJF Broker od wielu lat wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i prowadzi dla swoich klientów w ramach obsługi brokerskiej szkolenia tak produktowe jak i okołoubezpieczeniowe związane głównie z tematyką prawną. Jesteśmy dumni z tego, że Nasi Klienci chcą wiedzieć więcej i zdobywają wiedzę, która pomaga w dalszych rozmowach i współpracy. Szkolenia prowadzone są w naszej siedzibie, ale również odbywają się u naszych klientów.

Zapraszamy na nie największych specjalistów z zakresu produktów ubezpieczeniowych, a także prawników i radców prawnych, którzy tworzą prawo ubezpieczeniowe w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu